Tweets

 

Vermoeidheid

Mensen bij wie sprake is van een burn-out voelen zich extreem vermoeid. Zij voelen zich 'leeg' of 'opgebrand' door overbelasting. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door een te hoge werkdruk, of het moeilijk kunnen combineren van de verplichtingen op het werk en in de thuissituatie. Bij mensen met een burn-out is vaak een afstandelijke houding ontstaan ten opzichte van het werk, anderen of zichzelf.

Ieder mens is wel eens vermoeid na een korte nacht, inspannende werkdag of drukke periode. Meestal gaat deze vermoeidheid vanzelf over door rust te nemen of afleiding te zoeken. Bij mensen met een burn-out lukt het echter vaak niet om te herstellen van vermoeidheid. De vermoeidheid blijft dan maar aanhouden.

Bij een burn-out is de vermoeidheid zo extreem, dat men daar zelfs niet meer van hersteld door vakantie te nemen. Mensen met een burn-out hebben hun reserves geheel opgebruikt, waardoor het herstel veel langer duurt als bij 'normale' vermoeidheid.

Burn-out is een aan stress gerelateerde stoornis. Mensen met een burn-out zijn te lang blootgesteld aan teveel stress op het werk, thuis of aan een combinatie van beiden, zonder daarvan tussentijds te hebben kunnen herstellen. Vaak worden de termen 'burnout' en 'overspannenheid' door elkaar gebruikt.

Bij aanhoudende overbelasting ervaart men vaak controleverlies en machteloosheid; de zaken zijn niet meer onder controle en men kan zich zeer onbekwaam gaan voelen. Door de ervaren spanningen kunnen allerlei gezondheidsklachten ontstaan. De klachten kunnen dermate toenemen totdat men letterlijk ‘opgebrand’, burn-out, raakt.

Burn out klachten | Burn out test | Burnout symptomen | PsychologenTeam | Stress symptomen | Stress test | Vermoeidheid | Stress test |